Családi pótlék - Tbellatasok.hu - tbiránytü

Segítségnyújtás szülőknek
Nincs rossz  kérdés, csak elkésett
vagy hibás igénylés
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Családi pótlék

Közzétette itt Családi pótlék ·
A családi pótlék
A családi pótlék gyűjtő fogalom, ami két fő szakaszra bontható, egyrészt van a nevelési támogatás másrészt az iskoláztatási támogatás. A feltételek és a jogosultak köre tér el némileg egymástól, de a gyermekekként folyósított összeg megegyezik. Azon gyermek után, akire tekintettel nevelési ellátást folyósítanak iskoláztatási támogatás nem folyósítható. A családi pótlékot az együtt élő szülők közül bármelyik kérheti. Ha a szülők időszakonként felváltva gondozzák a gyermeküket és a szülői felügyeleti jog mindkét szülő esetében fennáll a családi pótlékra (közös kérelmükre) 50-50%-os arányban mindkét szülő jogosult. A jogosultak teljes körét és a feltételeket az 1998. évi LXXXIV. a családok támogatásáról szóló törvény részletezi.
Az ellátásra jogosult többek között:
a vérszerinti vagy az örökbe fogadó szülő és a vele együtt élő házastársa is jogosult lehet,
a szülővel együtt élő élettárs, akkor jogosult, ha az ellátással érintett gyermekkel életvitelszerűen együtt él és a szülővel élettársként legalább egy éve szerepel az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában vagy a fennálló élettársi kapcsolatát a kérelem benyújtását megelőző egy évvel kiállított közokirattal igazolja,
jogosult lehet továbbá saját jogán a tizennyolcadik életévét betöltött tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos személy is, az iskoláztatási támogatás megszűnésének időpontjától,
további jogosultak részletesen az említett jogszabály 7.§ és 8.§ szakaszában találhatóak.
Az ellátások összege 2019.évben:
Jogosult
Összeg /gyermek
egy gyermekes család esetén
12.200.-Ft
egy gyermeket nevelő egyedül-álló esetén
13.700,- Ft
két gyermekes család esetén (gyermekenként)
13.300,- Ft
két gyermeket nevelő egyedül-álló esetén
14.800,- Ft
három vagy többgyermekes család esetén
16.000,-Ft
három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló
esetén
17.000,- Ft
a gyermekotthonban, javító-intézetben, büntetés-
végre-hajtási intézetben vagy szociális
intézményben élő, továbbá nevelőszülőnél,
hivatásos nevelőszülőnél elhelyezett, ideiglenes
hatállyal elhelyezett gyermek, a gyámhivatal
által a szülői ház elhagyását engedélyező határo-
zatban megjelölt személy, valamint a saját jogon
ellátásra jogosult személy esetén


14.800.-Ft,-
Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos
gyermek esetén
23.300,- Ft

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos
gyermeket nevelő egyedülálló esetén
25.900,- Ft

18 éven felüli tartósan beteg, illetve súlyosan
fogyatékos személy esetén
20.300,- Ft,


A családi pótlékot szülést követően lehet igényelni a Kormányhivatalnál személyesen vagy postai úton illetve ügyfélkapun keresztül. A családi pótlék mindig teljes hónapra jár. A családi pótlékot visszamenőleg maximum két hónapra lehet folyósítani.
A központi családtámogatási szerv a MÁK, de a családtámogatási ügyekben I. fokon eljáró hivatal a benyújtó lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal. Budapesten a Bp. Főváros VIII. kerületi hivatala, Pest megyében a Váci Járási Hivatal.
Ha a kérelmező, vagy a kérelem elbírálása szempontjából figyelembe veendő családtagja az Osztrák Köztársaságban folytat kereső tevékenységet, akkor az eljáró hivatal:
Győri Járási Hivatal, ha az ügyfél lakcíme: Budapest Főváros,Győr-Moson-Sopron megye, Komárom-Esztergom megye vagy Pest megye.
Szombathelyi Járási Hivatal az illetékes, ha a fent nem említett megyékben van a kérelmező lakcíme.
Amennyiben a kérelmező az Osztrák Köztársaságon kívüli más EGT országban folytat kereső tevékenységet abban az esetben az illetékes szerv Budapest Főváros VIII. Kerületi Hivatala.


Veresné Tóth Mónika egyéni vállalkozó email: info@tbellatasok.hu mobil: +3630/655-7438
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz