Diplomás GYED - Tbellatasok.hu - tbiránytü

Segítségnyújtás szülőknek
Nincs rossz  kérdés, csak elkésett
vagy hibás igénylés
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Diplomás GYED

Közzétette itt GYED ·
Diplomás GYED
Az a szülő nő is jogosult lehet gyermekgondozási díjra, akinek az általános szabályok alapján nem állapítható meg az ellátás. Azonban ebben az esetben az jogosultnak az alábbi feltételek mindegyikével kell rendelkeznie:
1. Az általános szabályok szerint gyermekgondozási díjra nem jogosult, mert hiányzik az egyik feltétel (nincs meg a szükséges 365 biztosításban töltött napja vagy nem biztosított)
2. A gyermeke születését megelőző két éven belül államilag elismert felsőoktatási intézményben magyar nyelvű nappali képzésben legalább két félév aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, azzal, hogy egy félévre csak egy aktív hallgatói jogviszony vehető figyelembe.
3. Két aktív félév megállapításához a gyermek születését megelőző két éven belüli aktív félévekben összesen 260 naptári napi hallgatói jogviszonnyal kell rendelkezni.
4. A gyermek a hallgatói jogviszony fennállása alatt vagy a hallgatói jogviszony szünetelését, illetve megszűnését követő 1 éven belül születik.
5. A gyermeket saját háztartásában neveli.
6. Magyar állampolgár vagy másik EGT tagállam állampolgára.
7. A gyermek születésének időpontjában rendelkezik magyarországi bejelentett lakóhellyel.
A GYED ebben az esetben jelenleg (2018-ban) a gyermek 2 éves koráig jár.
A hallgatói jogviszony alapján megállapított gyermekgondozási díj folyósítása alatt a gyermek 169. napos koráig nem lehet keresőtevékenységet folytatni.
A hallgatói jogviszony alapján megállapított GYED összege:
felsőfokú alapképzésben, felsőfokú szakképzésben vagy felsőoktatási szakképzésben, valamint a szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgató esetén a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér (2018. évben: 138.000,-Ft) 70 %-a, azaz 96.600 Ft/hó

a mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy doktori képzésben részt vevő hallgató esetén a jogosultság kezdő napján érvényes garantált bérminimum (2018-ban: 180.500,-Ft) 70 %-a, azaz 126.350 Ft/hó

Az így megállapított GYED összegét minden évben január 15. napjáig hivatalból felülvizsgálják és a tárgyévre megállapított minimálbér/ garantált bérminimum alapján korrigálják.
Abban az esetben, ha a jogosultság kezdetekor az igénylő biztosított és van 180 napi vagy 120 napi jövedelme, akkor az ellátás az alapján kerül megállapításra. Amennyiben biztosított, de nem rendelkezik sem 180 napi sem pedig 120 napi jövedelemmel, akkor a tényleges vagy a szerződés szerinti jövedelme alapján állapítják meg az ellátást.


Veresné Tóth Mónika egyéni vállalkozó email: info@tbellatasok.hu mobil: +3630/655-7438
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz