Csecsemőgondozási díj (CSED) - Tbellatasok.hu - tbiránytü

Segítségnyújtás szülőknek
Nincs rossz  kérdés, csak elkésett
vagy hibás igénylés
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Csecsemőgondozási díj (CSED)

Közzétette itt CSED ·
Csecsemőgondozási díj
(CSED)

Csecsemőgondozási díjra főszabály szerint az a szülő nő jogosult, aki a gyermeke születését megelőző két éven belül legalább 365 napon át biztosított volt, és akinek a gyermeke:
- a biztosítás tatalma alatt vagy
- annak megszűnését követő 42 napon belül születik.
A fentebb írt 365 biztosításban töltött napnak nem kell folyamatosnak lennie lehet benne megszakítás.
Tehát két fontos feltételnek kell egyszerre teljesülnie, egyrészt rendelkezni kell a 365 biztosításban töltött nappal és a jogosultság kezdetekor biztosítottnak kell lenni vagy annak megszűntét követő 42 napon belül kell szülni. Amennyiben csak az egyik feltétel is hiányzik az ellátás igénylésének kezdetekor, akkor elutasítják a kérelmet.
Először is nézzük meg pontosan mi is minősül biztosításban töltött időnek?
Tulajdonképpen ez egy nagyon hosszú lista, teljes részletességgel a Tbj.5 § rendelkezik arról, hogy ki minősül biztosítottnak, most csak a leggyakoribb eseteket emelem ki.
az aki munkaviszonyban, közalkalmazotti, kormánytisztviselői, állami tisztségviselői, ügyészségi, kormányzati szolgálati jogviszonyban, közfoglalkoztatási jogviszonyban, fegyveres testületek alkalmazottai stb;
egyéni és társas vállalkozó,
megbízási szerződés alapján foglalkoztatott akkor, ha a részére kifizetett díj alapján biztosítottnak minősül,
egyházi szolgálati jogviszony,
álláskeresési támogatás ideje.
Lássuk, hogy a 365 napba mely időszakokat számolják bele:
a biztosítás megszűnését követő baleseti táppénz, csecsemőgondozási díj (CSED) gyermekgondozási díj (CSED) – kivéve diplomás gyed- folyósításának idejét,
közép vagy felsőfokú oktatási intézmény NAPPALI tagozatán az egy évnél hosszabb ideig folytatott tanulmányokból 180 napot,
rehabilitációs járadék, rehabilitációs ellátás folyósításának idejét.

Sokszor felmerül kérdésként, hogy az egyszerűsített foglalkoztatás (alkalmi munkavállalás) napjait figyelembe veszik e. Sajnos a válasz nem, az egyszerűsített foglalkoztatást nem számolják bele a 365 napba, mert nem minősül biztosítási jogviszonynak.
Mint ahogyan az sem minősül biztosítási jogviszonynak, ha valaki fizeti saját maga után az egészségügyi szolgáltatási járulékot (2019-ban havi 7500 Ft). Ezen díj befizetésével csak az ingyenes orvosi ellátásra lehet jogosultságot szerezni, de pénzbeli ellátásra nem.
Kevés szó esik arról, hogy NEM CSAK a szülő nő lehet jogosult a CSED-re.
Jogosult lehet csecsemőgondozásai díjra:
az a nő, aki a gyermeket örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette,
az, aki családba fogadó gyám és a csecsemőt jogerős döntés alapján gondozza,
a csecsemőt gondozó vérszerinti apa, ha a gyermeket szülő nő egészségügyi szolgáltató által igazoltan, az egészségi állapota miatt kikerült a háztartásból, ahol a gyermeket gondozzák,
csecsemőt gondozó vérszerinti apa, ha a gyermeket szülő nő meghal,
az a férfi, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésébe vette, ha vele együtt örökbe fogadni szándékozó nő egészségügyi szolgáltató által igazoltan, az egészségi állapota miatt kikerült a háztartásból, ahol a gyermeket gondozzák,
az a férfi, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésébe vette, ha vele együtt örökbe fogadni szándékozó nő meghal.
A csecsemőgondozási díj összesen 168 napig jár, mely jogosultság leghamarabb a szülés várható idejét megelőző 28 naptári nappal, de legkésőbb a szülés napján kezdődik. A két időpont között a jogosult bármelyik naptól kérheti az ellátás folyósítását, ha a feltételeknek megfelel.
A CSED folyósításának ideje alatt a szülő nő a munkahelyén szülési szabadságon van, mely időszak munkában töltött időnek minősül és szabadság is jár erre az időszakra.
A CSED összegének a meghatározása mindig bruttó bér alapján történik oly módon, hogy a jogosultság kezdetét megelőző harmadik hónap végétől számolnak vissza 180 napot (ha nincs abban a jogviszonyban, akkor 120 napot) és így megállapított egy napi átlagkereset 70% lesz az egy napi CSED összege.
Ha nincs se 180 se 120 napi jövedelem abban a jogviszonyban ahol az ellátást igényli a jogosult, akkor a szerződés szerinti vagy a tényleges jövedelem alapján kerül megállapításra a CSED. Ebben az esetben az ellátás maximuma nem lehet több, mint a minimálbér kétszeresének a 70%-a, amely 2019-ben 208.600 Ft.
Sokan nem tudják, de a CSED abban az esetben is megilleti a szülő nőt 42 napig, ha a gyermeke meghal ebben az esetben a jogosultság (ha nem készül halotti bizonyítvány) a perinatális halottvizsgálati bizonyítvánnyal is igazolható.
A csecsemőgondozási díj igénylésének a menete:
2017.07.01. napjától kezdődően mindenki a munkahelyén tudja leadni a kérelmét és onnan elektronikus úton kerül továbbításra az illetékes hivatalhoz az igénye.
A kérelmet visszamenőleg maximum 6 hónapra lehet benyújtani.


Veresné Tóth Mónika egyéni vállalkozó email: info@tbellatasok.hu mobil: +3630/655-7438
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz